Osumia 08 2003 jälkeen: 988.211.541

Nokkavarpunen (Coccothraustes coccothraustes) Ruokokerttunen (Acrocephalus schoenobaenus) Odontaspis sp. Equus caballus (Fjordhest) Colymbetes fuscus Zeuzera pyrina Kimopistiäinen (Anoplius viaticus) Masmalo (Anthyllis vulneraria)
BioPix - luontokuvia